Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

video- sculpture

Video length: 6':23
Collaborations: Dustin Ngo (sound producer), Tien Pham (sculptor), Flycam (Nguyen Khanh Minh), Interviewee (Nguyen Than), Camera (My Tuyet)
2017

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017